سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی
ايرانيان خارج از کشور
برای ثبت نام در 29مين جشنواره بين المللی خوارزمی به آدرس زير مراجعه نمائيد.
http://www2.irost.org/kia/node/add/project
مهلت ثبت طرح در 29مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی به پايان رسيد
راهنمای ثبت‌نام
فراخوان
30مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی
مهلت ثبت‌نام در جشنواره بين‌المللی خوارزمی، تمام شده است.
و
18مين دوره جشنواره جوان خوارزمی
مهلت ثبت‌نام در جشنواره جوان خوارزمی، تمام شده است.
ضمن پوزش از کاربران گرامی، به دليل بروزرسانی، سامانه تا يک ساعت آينده در دسترس نخواهد بود.
راهنمای ثبت‌نام