سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی
فراخوان
37مين جشنواره بين‌المللی خوارزمی و 2مين جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی
تیر تا پایان شهریور 1402
(تا پایان مهر 1402 تمديد شد)
و
25مين دوره جشنواره جوان خوارزمی
تیر تا پایان مرداد 1402
(تا پایان شهریور 1402 تمديد شد)
ثبت‌نام/ورود با پنجره واحد