سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی
پرسش‌های متداول

همه ساله فراخوان جشنواره هاي خوارزمي از فروردين ماه از طريق وبگاه جشنواره و رسانه ها، خبرگزاري ها و شبکه هاي مجازي اعلام مي شود. فرآيند ثبت نام در جشنواره هاي خوارزمي بصورت الکترونيکي انجام مي شود.

به دليل تفکيک سني شرکت‌کنندگان در جشنواره‌هاي جوان و بين‌الملل خوارزمي، سن مجري طرح متقاضي شرکت در جشنواره جوان خوارزمي از هجده تا سي و پنج سال تمام تعيين گرديده است.

طرح هاي ارايه شده مي بايست تکميل شده باشند و نظريه‌ها و ايده‌ها مورد ارزيابي قرار نمي‌گيرند. شايان ذکر است فقط، ارايه مقالات و تاليف کتاب مورد ارزيابي قرار نمي گيرد.

طرح هاي گروه تخصصي علوم انساني قابل پذيرش در جشنواره هاي خوارزمي نمي باشند. طرح هاي در اين زمينه مي بايست در جشنواره فارابي شرکت نمايند.

تمامي اطلاعات در مورد گروه هاي تخصصي، محور هاي پژوهشي و مفاهيمي که بايد براي ارايه طرح به جشنواره هاي خوارزمي در نظر گرفته شود، در راهنماي مربوط به جشنواره جوان و بين المللي خوارزمي در وبگاه جشنواره‌هاي خوارزمي در قسمت سامانه جامع جشنواره هاي خوارزمي قابل رويت مي باشد. قبل از شروع به ثبت نام ، راهنماي ثبت نام در جشنواره خوارزمي با دقت مطالعه شود.

در صورتيکه شما نسبت به رفع دلايل عدم پذيرش اقدام نماييد امکان ارايه مجدد آن در جشنواره هاي خوارزمي وجود دارد ولي اگر صرفا همان طرح قبلي بدون رفع نواقص ارايه شود مجددا رد مي شود.

در جشنواره هاي خوارزمي بيش از دويست و پنجاه متخصص در گروه هاي تخصصي طرح ها را ارزيابي مي نمايند. در فرآيند بررسي طرح در گروه هاي تخصصي هر طرح به چند کارشناس ارسال مي شود. در طرح هاي بين رشته اي به دو يا چند گروه تخصصي طرح ارجاع مي شود. در نهايت نظر متخصص در تيم متشکل از رييس گروه تخصصي، مديران زير گروه هاي علمي و کارشناسان آن گروه تخصصي ارزيابي مي شود، طرح هاي پيشنهادي آن گروه تخصصي در جلسه هيات داوران مورد ارزيابي نهايي قرار مي گيرند.

- لوح تقدير - تنديس جشنواره هاي خوارزمي - جوايز نقدي - عضويت و استفاده از تسهيلات بنياد ملي نخبگان مطابق با آئين نامه بنياد ملي نخبگان - معرفي برگزيدگان به سازمان سنجش براي استفاده از تسهيلات مطابق با آئين نامه سازمان سنجش کشور - صدور گواهي نامه کسب رتبه در جشنواره هاي خوارزمي براي مجري و همکاران طرح با تعيين درصد مشارکت - برخورداري از حمايت صندوق هاي تخصصي براي توسعه طرح برگزيده - معرفي برگزيدگان به پارک هاي علم و فناوري، مراکز رشد، صندوق هاي حمايتي و بنگاه هاي اقتصادي براي افزايش تعامل و همکاري هاي في مابين

براي استفاده از تسهيلات ورود به دوره‌هاي تحصيلي بر اساس آيين نامه‌هاي سازمان سنجش کشور برگزيدگان فقط با شرکت در آزمون و کسب نود درصد نمره پذيرش براي کارشناسي و کارشناسي ارشد انجام مي‌شود و سهم مشارکت براي هر فرد پنجاه درصد است. پذيرش بدون آزمون براي برگزيدگان وجود ندارد. براي متقاضيان ورود به دوره دکتري امتياز برگزيده شدن معادل 3 امتياز از 100 است.

آن دسته از طرح‌هايي که به‌صورت گروهي انجام شده و برگزيده مي‌شوند، همکاراني مي‌توانند از تسهيلات بنياد ملي نخبگان استفاده کنند که ميزان مشارکت‌ آنان در اجرا حداقل چهل و پنج درصد باشد.

سازمان هاي بين المللي خوارزمي معيارهاي خود را براي اعطاي جايزه به دبيرخانه اعلام مي کنند و دبير جشنواره و کارشناسان اين واحد بر طبق اين معيارها برگزيدگان جشنواره جوان و بين المللي خوارزمي را به اين سازمان ها معرفي مي نمايند. تصميم نهايي با سازمان هاي بين المللي است.

به همکاران و يا اساتيد راهنما / مشاور مجري طرح که داراي شرط سني شرکت در جشنواره جوان خوارزمي نمي‌باشند، تسهيلات مربوط به برگزيدگان تعلق نمي‌گيرد و تنها در خبرنامه جشنواره از ايشان با ذکر نام تقدير خواهد شد.

نتايج ارزيابي طرح هاي جشنواره جوان خوارزمي در هفته پژوهش در آذر همان سال و نتايح ارزيابي طرح هاي جشنواره بين المللي خوارزمي نيمه دوم بهمن همان سال از طريق وبگاه جشنواره هاي خوارزمي اعلام مي شود.

ثبت نام در بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی توسط آموزش و پرورش هر سال از طریق وبگاه <a href="http://sampad.gov.ir" target="_blank">sampad.gov.ir</a> انجام می شود.